Over ons

Het glasvezel netwerk door en voor "De Copen"

De Copen Lopik

Het doel van bedrijvenvereniging de Copen is om te zorgen dat bedrijventerrein de Copen in Lopik optimaal functioneert en actueel is en blijft. Een goede uitstraling begint met een goede ontsluiting, zowel boven als onder de grond.
In deze tijd is een betrouwbare en snelle aansluiting op internet voor bedrijven essentieel. Glasvezel is de oplossing, die de Copen ook in de toekomst aantrekkelijk houdt voor bedrijven. Bij glasvezel betaal je net als bij energie en water voor transport (netwerk) en de geleverde snelheid van informatie.
Het bestuur van bedrijvenvereniging de Copen heeft een eisenpakket samengesteld waaraan de levering van glasvezel op de Copen moet voldoen en daarbij de beste oplossing gezocht.

Door vrijwilligers

Bestuurbaar door vrijwilligers: Stichting Compagnie de Copenvezel. Omdat het netwerk als vastgoed geld waard wordt, laten we het netwerk door een stichting beheren: Stichting Compagnie de Copenvezel. Deze Stichting moet alleen het geleende geld terugbetalen en daarna beheert de Stichting een netwerk en kost het de leden weinig of niks. Alleen als dat in de toekomst noodzakelijk is en/of de leden van de Copen vinden dat hun service beter ondergebracht kan worden bij een ‘grote’ provider, wordt het netwerk verkocht. De opbrengst wordt dan statutair ondergebracht in een stichting die het bedrijventerrein ondersteunt, onderhoudt of verfraait. Het is dus statutair geregeld, dat niemand er persoonlijk beter van kan worden.
Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door drie leden, waarvan er een in het bestuur van de bedrijvenvereniging de Copen is benoemd.